fire-knock-out

Startbewijs.nl

  Fire-knock-out
Maandag, 22 mei 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FKO MOTORRUIMTEN


FKO MOTORRUIMTEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out automatische brandblusser voor het tegen brand beschermen van motorruimten auto, boot, enz.

FKO CONTAINER BLUSSER


FKO CONTAINER BLUSSER

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out automatische brandblusser voor het tegen brand beschermen van containers.

BRANDVEILIGHEID


BRANDVEILIGHEID

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

SALVAGE


SALVAGE

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

BLUSSENDE WERKING


BLUSSENDE WERKING

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Brandvertragende stoffen in de vloeistof beperken de kans op herontsteking. Fire Knock Out tracht dus alle drie elementen uit de branddriehoek al dan niet tijdelijk weg te nemen.

WEBSITE LINKEN


WEBSITE LINKEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT LOGBOEK


FIRE KNOCK OUT LOGBOEK

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.
 

FKO SCHAKELKAST BLUSSER


FKO SCHAKELKAST BLUSSER

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out automatische brandblussers voor het blussen van schakelkasten.

FIRE KNOCK OUT 1.6


FIRE KNOCK OUT 1.6

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De Fire Knock Out automatische brandblussers zijn doeltreffend Fire Knock Out automatische zijn zowel preventief als re-actief in te zetten in woningen, kantoren, jachten, caravans, garages, schuren, stallen, schepen, veestallen, opslag, benzine, stations en beginnende bosbranden. Deze automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.

FIRE KNOCK OUT WERKING


FIRE KNOCK OUT WERKING

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De Fire Knock Out brandblusser heeft als bijzondere eigenschap dat het automatisch in werking treedt na aanraking met open vuur en de vuurhaard binnen enkele seconden bestrijdt. De kunststof container is gevuld met een onschadelijk blusvloeistof en activering stof, waaraan een snellont is bevestigd. Zodra de lont in aanraking komt met open vuur, splijt de container open. Hierbij wordt gedurende een kort moment alle zuurstof in en om de vuurhaard weggenomen waardoor zuurstoftekort in de vlam ontstaat en de brandhaard door de blusstof en de directe blussende werking wordt omsloten. De brand is geblust.

BRANDKLASSEN


BRANDKLASSEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Brandklasse A (vaste stof) Brandklasse B (vloeibare stof) Brandklasse C (gasvormig stof)

ONDERHOUD FKO


ONDERHOUD FKO

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De verpakkingen van alle door ons geboden volautomatische brandblussers zijn hermetisch stof- en vochtdicht waarmee het onderhoud zich beperkt tot slechts een visuele controle.

FIRE KNOCK OUT VOOR .....


FIRE KNOCK OUT VOOR .....

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out kan preventief worden aangebracht in woningen, bedrijfsruimten caravans, meterkasten of bijvoorbeeld onder de motorkap van een auto. Daarnaast is er een uitvoering met handvat waarmee de professionele brandbestrijder deze kan inzetten bij een brand.

CE FIRE KNOCK OUT


CE FIRE KNOCK OUT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS CE geeft aan dat het product voldoet aan de binnen Europa geldende regels. CE staat voor Conform European. CE is geen keurmerk. De procedure voor het aanbrengen van CE is gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG. Doel van CE is het binnen de EU bevorderen van het vrij verkeer van personen en goederen. Het doel van CE markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de EU lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in productgebruik wordt verhoogd.

FKO METERKASTEN BLUSSER


FKO METERKASTEN BLUSSER

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out automatische brandblussers voor het blussen van meterkasten.
 

Poll


Poll

heeft u een blusser in de meterkast ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

FIRE KNOCK OUT 5.6


FIRE KNOCK OUT 5.6

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De Fire Knock Out automatische brandblussers zijn doeltreffend Fire Knock Out automatische zijn zowel preventief als re-actief in te zetten in woningen, kantoren, jachten, caravans, garages, schuren, stallen, schepen, veestallen, opslag, benzine, stations en beginnende bosbranden. Deze automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.

FKO 5.6 VOOR HULPDIENSTEN


FKO 5.6 VOOR HULPDIENSTEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Door het lichte gewicht van de Fire Knock Out blusser wordt het voor de professionele gebruiker (brandweer, politie, beveiliging bedrijven) mogelijk in voorkomende gevallen het product actief, snel en effectief vanaf een veilige afstand in de brandhaard te rollen of te werpen. De toegepaste snellont is geplastificeerd en daardoor waterbestendig. Los van deze unieke eigenschap is de Fire Knock Out automatische brandblusser naast draagbare brandblussers in te zetten.

BRANDKLASSEN FKO


BRANDKLASSEN FKO

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Automatische blussers zijn geschikt voor automatische blussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

WERKING FIRE KNOCK OUT


WERKING FIRE KNOCK OUT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De FKO Fire Knock Out is een zelfwerkende brandblusser, die zowel preventief als voor actieve brandbestrijding kan worden toegepast. Het bijzondere aan deze brandblusser is dat het systeem ook preventief opgesteld kan worden en zonder menselijke tussenkomst toegepast wordt. In die zin werkt het als een sprinkler.

HOUDBAARHEID FKO


HOUDBAARHEID FKO

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS De blusstof is 5 jaar houdbaar.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE FIRE KNOCK OUT


OFFERTE FIRE KNOCK OUT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

CONTACT


CONTACT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT ADVIES


FIRE KNOCK OUT ADVIES

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BEDRIJF


FIRE KNOCK OUT BEDRIJF

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

INFORMATIE FKO


INFORMATIE FKO

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

HOEVEEL FKO BLUSSERS


HOEVEEL FKO BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

FIRE KNOCK OUT BESTELLEN


FIRE KNOCK OUT BESTELLEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

APPROVALS


APPROVALS

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 en. Draagbare blustoestellen - Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden.

AUTOMATISCH BLUSSEN


AUTOMATISCH BLUSSEN

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS Fire Knock Out brandblussers zijn gebaseerd op een snelle temperatuur verlagende werking plus een zuurstofverdrijvende werking waardoor er een tekort aan zuurstof in de brandhaard ontstaat. Hierdoor kan de brand niet meer voortduren en dooft de brand in zichzelf. Op de afbeelding ziet u het normale zuurstofpercentage wat in onze atmosfeer aanwezig is. Het is afhankelijk van de grootte van de tegen brand te beveiligen ruimte hoeveel Fire Knock Out brandblussers u nodig heeft om het zuurstof percentage in deze ruimte naar een onbrandbaar niveau te brengen.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 32
 Links 62
Door fire-knock-out i.s.m startbewijs.nl